^ Back to Top

Licznik wyjazdów 2024

Fałszywe alarmy  0
Miejscowe zagrożenia

14

Pożary

2

Łącznie

16

JOT I

Uchwała Nr. 1/2010

Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawsiu Brzosteckim

z dnia 10.02.2011r zarządu

W sprawie powołania Jednostki Operacyjno - Technicznej OSP w Nawsiu Brzosteckim oraz zatwierdzenia i nadania Regulaminu Organizacyjnego JOT

Na podstawie §1 uchwały nr 95/18/2004 Presydium Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych RP z dnia 16 grudnia 2004r. w sprawie kategoryzacji jednostek Operacyjno-Technicznych OSP (z późn. zm.) Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawsiu Brzosteckim przedstawia:

§1

Powołać zarządu zgodnie z Wytycznymi w sprawie kategoryzacji Jednostek Operacyjno-Technicznych Straży Pożarnych stanowiącymi załącznik nr 1 do uchwały Prezydium ZG ZOSP RP nr 95/18/2004 z dnia 6 grudnia 2004r. (z późn. zm.) Jednostkę Operacyjno-Techniczną Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawsiu Brzosteckim kat. I

§2

Zatwierdzić Regulamin Organizacyjny Jednostki Operacyjno-Technicznej OSP w Nawsiu Brzosteckim stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

W skład osobowy Jednostki Operacyjno-Technicznej wchodzą członkowie czynni OSP zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Wykaz aktywnych członków OSP w Nawsiu Brzosteckim wchodzących w skład JOT I

 

Kawalec Krzysztof Zegarowski Krzysztof Domaradzki Mateusz
Buczek Janusz Buczek Barbara Baran Rafał
Podlasek Sławomir Mroczek Jan Domaradzki Mariusz
Drechsler Paweł Trojan Jacek Przewoźnik Grzegorz
Fiołek Piotr Szynal Łukasz Szybowicz Piotr
Gaweł Bogdan Siwek Damian Rutkowski Marek
Grygiel Kazimierz Cwynar Kazimierz Siwek Tomasz
Siwek Dawid Furca Krzysztof Grygiel Paulina
Zięba Wojciech Zięba Radosław Siwek Stanisław
Wojnarowski Tomasz    

 

§      §      §

Jednostka włączona do Wojewódzkiego Obwodu Operacyjnego Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego

§      §      §